Changes are coming ...

Changes are coming ...

Changes are coming...

sea

Ostatnie dni wakacji nieubłaganie dążą ku końcowi. Mimo to zmobilizowałam się i stworzyłam pracę na kolejne wyzwanie sacrap aroud the world. Moodboard tego miesiąca:

The last days of the holidays coming to end. Despite this I made new work for next challenge scrap around the world. August moodboard:


Moja praca:

My work:


Zainspirowało mnie głównie drugie zdjęcie jak i kolory całego moodboard.

The second photo and colors from the moodboard inspired me the most.

Będzie mi brakować leniwych dni na plaży... 

I will miss the lazy days on the beach ...1 komentarz :

Antie's art © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka