Changes are coming ...

Changes are coming ...

Changes are coming...

For begining

Korzystając z małej przerwy + okienka między lekcjami stworzyłam dwie małe prace ;) -tak na początek. Więc ... powitajcie Kass:

Hello. Thanks to that I had a break between lessons and some free time I made 2 small works.
So... say hello to Kass:

Graph'it + faber castell polycolor

Stary projekt, który czekał na realizację. Jakoś nie miałam siły na męczenie się z rękawkami od koszulki, więc ich nie ma ;p

Old project which waited to be done. I didn't have the strength to make sleeves, so I didn't do they.

A to jest "mniejsza" praca, a tak właściwie szkic na okienku. Odpowiedź na stwierdzenie mojej koleżanki: "a ja to bym chciała być jednorożcem". I jest!

And this "small" work or rather quick sketch. It is answer for my friend's text: I could be a unicorn". So she is!


Czekam tylko na odrobinę wolnego, by przejrzeć stare prace i zobaczyć co nadaje się do publikacji. Tylko kiedy to nastąpi?
Mam nadzieję, że już niedługo!

I wait only for some free time to take a look for my old works and choice something which I could show on my blog. 
But when I could have a time?
I hope that soon!
1 komentarz :

Antie's art © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szablon stworzony z przez Blokotka